sobota, 23 października 2021

Odpust św. Kaspra w Parafii MB Częstochowskiej w Zielonej Górze

 Uroczystość odpustowa ku czci św. Kaspra del Bufalo
w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze. 

Sobota 23 października

10:00 - Eucharystia
11:00 - spotkanie z Misjonarzem      Krwi Chrystusa
- ks. Ignacym Jakubiak oraz z ks. Szymonem Tołkacz 
w salce przy ul. Kasprowicza
- Poczęstunek  
- Konferencja - wygłoszona przez ks. Ignacego CPPS
- Wspólne śpiewanie przy gitarze
- Czas we wspólnocie
- Zakończenie wspólną modlitwą i indywidualnym błogosławieństwem relikwią św. Kaspra del Bufalo.
ZAPRASZAMY do obejrzenia i wspomnienia!!!

W uroczystości odpustowej ku czci św. Kaspra uczestniczyli: ks. Ignacy Jakubiak CPPS – Moderator Podregionu Częstochowskiego, ks. Szymon Tołkacz - Opiekun Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz Józef  Siwicki – Animator Podregionu, Edward Jałowicki i Ryszard Diakowski- Animatorzy Diecezjalni z Diecezji: Legnickiej i Wrocławskiej,  jak również Zielonogórska Wspólnota Krwi Chrystusa. Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią gdzie celebrowali ją wyżej wymienieni Kapłani. Ks. Ignacy CPPS wygłosił odpustową homilię. Po Mszy św. przez Wspólnotę były rozdawane książeczki pt: „Słowo Życia”, obrazki z relikwią Krwi Chrystusa i wizytówki z zaproszeniem na spotkanie Wspólnotowe. Następnie przeszliśmy do salki na agape dalej przy akompaniamencie gitary i bębenków śpiewaliśmy piosenki, które nas otwierały do dawania świadectw i było to wstępem do słuchania konferencji wygłoszonej przez Moderatora Podregionu. Na zakończenie było błogosławieństwo relikwią św. Kaspra. 

Eucharystia w intencji Misjonarzy Krwi Chrystusa(CPPS), Księży Opiekunów, Wspólnoty Krwi Chrystusa i ich rodzin.


Po Mszy św. małe prezenciki: książeczka pt. "Słowo Życia", obrazek z Relikwią Krwi Chrystusa i wizytówka z zaproszeniem na wspólnotowe spotkanie oraz cukiereczek.

Monika - przedstawicielka dawnej grupy młodzieżowej 

Ks. Ignacy Jakubiak CPPS, Ks. Szymon Tołczyk ze św. Kasprem i Jego Relikwią
Agape, wspólne śpiewanie, świadectwa, konferencja, czas bycia razemIndywidualne błogosławieństwo Relikwią Św. Kaspra

Foto: Krzysztof Badach-Rogowski - więcej >>KLKNIJ TU<<

czwartek, 21 października 2021

Litania do św. Kaspra

 LITANIA DO ŚW. KASPRA


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Św. Kasprze, apostole i misjonarzu Przenajdroższej Krwi, módl się za nami 

Św. Kasprze, świadku Boskiego Baranka, 

Św. Kasprze, niestrudzony głosicielu Dobrej Nowiny, 

Św. Kasprze, wytrwale wzywający grzeszników do nawrócenia, 

Św. Kasprze, przemożny głosicielu pokuty, 

Św. Kasprze, ofiarny głosicielu Chrystusa ukrzyżowanego, 

Św. Kasprze, pogromco sekciarzy, 

Św. Kasprze, apostole brygantów, 

Św. Kasprze, pracowniku winnicy Pańskiej, 

Św. Kasprze, gorliwy pracowniku dla zbawienia dusz, 

Św. Kasprze, szafarzu pojednania, 

Św. Kasprze, wielki apostole miłosierdzia, 

Św. Kasprze, czyniący cuda, 

Św. Kasprze, wierny synu Kościoła katolickiego, 

Św. Kasprze, miłośniku prześladowanego Kościoła, 

Św. Kasprze, obrońco Ojca św., 

Św. Kasprze, święty założycielu Misjonarzy Krwi Chrystusa, 

Św. Kasprze, przesławny kapłanie i spowiedniku, 

Św. Kasprze, wzorze cnót kapłańskich, 

Św. Kasprze, nasz ukochany obrońco, 

Św. Kasprze, aniele światła i pokoju, 

Św. Kasprze, nasz orędowniku przy tronie miłosierdzia, 


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Módl się za nami, św. Kasprze, 

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, Ty ustanowiłeś św. Kaspra kapłanem i przesławnym apostołem Przenajdroższej Krwi Twojego Syna. Przez jego wstawiennictwo spraw, prosimy Cię, abyśmy doświadczyli obfitych owoców Ceny naszego Zbawienia. Prosimy o to przez Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana i Boga, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

czwartek, 26 sierpnia 2021

Krajowe rekolekcje dla animatorów

          Dom św. Kaspra w Częstochowie  

Rekolekcji Animatorów WKC - 26-30.08.2021.

 Konferencje Moderatorzy WKC w Polsce

Temat: Animator Wspólnoty Krwi Chrystusa

Słowo Życia:

Konferencja I. Człowiekiem życia we wspólnocie (Ks. Sebastian CPPS)
Konferencja II. Być człowiekiem (Ks. Daniel CPPS)
Konferencja III. Człowiekiem wiary (Ks. Andrzej CPPS)
Konferencja IV. Człowiekiem duchowości Krwi Chrystusa (Ks. Bogusław CPPS)
Konferencja V. Człowiekiem Apostolstwa (Ks. Krzysztof CPPS)

Msza Święta na rozpoczęcie rekolekcji 26.08.2021
 zobacz więcej na stronie krajowej: KLIKNIJ TU >>>>>>>

* * *


"Odpocznijcie nieco"


niedziela, 11 lipca 2021

Miesiąc lipiec szczególnej czci Krwi Chrystusa

Miesiąc lipiec to wyjątkowy czas aby dziękować i uwielbiać Najdroższą Krew Jezusa - Miłość Boga, Cenę naszego Zbawienia dlatego przez cały miesiąc przed Mszą św. przed południem i po południu prowadzimy modlitwy do Krwi Chrystusa: Litania do Najdroższej Krwi ChrystusaDziękczynienie za przelanie Najdroższej Krwi Chrystusa lub Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa.

Niedziela Msza św. w intencji podanej przez Wspólnotę: O zanurzenie w Krwi Chrystusa naszej Ojczyzny, Misjonarzy Krwi Chrystusa oraz Kapłanów i naszej Parafii.
 Po Mszy świętej rozdawaliśmy modlitewniki i koronki do Krwi Chrystusa z zaproszeniem na spotkanie Grupy WKC oraz cukiereczek.
LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

 

K. Kyrie, elejson. W. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
K. Chryste, usłysz nas. W. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, — zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju Miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.


K: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana Naszego.    Amen

Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej

         Panie,  uzdro­wi­łeś dzie­się­ciu trę­do­wa­tych,  ale tyl­ko jeden wró­cił, aby Ci podzię­ko­wać. „Gdzież jest dzie­wię­ciu pozo­sta­łych?” – zapy­ta­łeś, bole­jąc nad nie­wdzięcz­no­ścią uzdro­wio­nych. My tak­że czę­sto zapo­mi­na­my o wdzięcz­no­ści. Przyjmujemy cza­sa­mi nawet odku­pie­nie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jak­byś był nam je winien. Przepraszamy za to i pro­si­my, przyj­mij tę modli­twę jako wyraz wdzięcz­no­ści i dobrej woli.
       
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś przy obrze­za­niu, pod­da­jąc się Prawu Mojżeszowemu. Twoje posłu­szeń­stwo było poku­tą za nasz brak goto­wo­ści do przy­ję­cia Woli Ojca.
        Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś na Górze Oliwnej. Nie chcia­łeś pomo­cy dwu­na­stu legio­nów anio­łów, lecz się­gną­łeś po kie­lich cier­pie­nia. Twój kie­lich gory­czy stał się dla nas kie­li­chem zba­wie­nia.
        Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś przy biczo­wa­niu. Nie chcia­łeś żad­nych wzglę­dów, mia­łeś za to wzgląd na nas. Poprzez bicz, któ­ry ranił Ciebie, my zosta­li­śmy odku­pie­ni.
        Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś przy koro­no­wa­niu cier­niem. Byłeś praw­dzi­wym Królem, ale wybra­łeś koro­nę cier­nio­wą, aby­śmy mogli kró­lo­wać z Tobą. Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś na dro­dze krzy­żo­wej. Na niej wyba­wi­łeś nas od błęd­nej dro­gi naszych grze­chów.
        Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś na krzy­żu. Nie wie­dzia­łeś, co to grzech, a sta­łeś się „grze­chem”, aby­śmy otrzy­ma­li życie wiecz­ne.
        Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś przy otwar­ciu Twego boku. Ubogi do nas przy­sze­dłeś i krwa­wiąc nas opu­ści­łeś, ale my sta­li­śmy się boga­ci dzię­ki Twej miło­ści.  Amen.

 MODLITWA ZANURZENIA WE KRWI CHRYSTUSA

piątek, 2 lipca 2021

Rozważania o Krwi Chrystusa na miesiąc lipiecRozważania o Krwi Chrystusa

i poniżej
LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1

środa, 30 czerwca 2021

Lipiec miesiącem szczególnej czci Krwi Chrystusa

 NIEDZIELA.PL 
Lipiec miesiącem szczególnej czci Krwi Chrystusa

Św. Jan XXIII ogłosił w 1960 r. list apostolski „Inde a Primis” o rozszerzaniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W ten sposób Ojciec Święty zachęcał wiernych, aby w lipcu tematem swych rozmyślań uczynili Krew Chrystusa.

1 lipca zgromadzenia żyjące według duchowości Krwi Chrystusa obchodzą uroczystość Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Centrum kultu stanowi adoracja i komunia eucharystyczna, a także rozważania momentów przelania Krwi przez Chrystusa zawarte w liturgii i Piśmie Świętym. Publiczną i prywatną formą modlitwy może być także Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

Św. Jan XXIII ogłosił w 1960 r. list apostolski „Inde a Primis” o rozszerzaniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa. W ten sposób Ojciec Święty zachęcał wiernych, aby w lipcu tematem swych rozmyślań uczynili Krew Chrystusa. „Niechaj rozważają o niesłychanie obfitej i nieogarnionej wartości tej Krwi prawdziwie najdroższej” – pisał i przypomniał o siedmiu momentach, w których Jezus przelewał swoją krew. Były to: obrzezanie, modlitwa w Ogrójcu, biczowanie, ukoronowanie cierniem, droga krzyżowa, przybicie do krzyża i przebicie boku włócznią.

 

„Ta sama Krew Boża płynie we wszystkich sakramentach Kościoła, dlatego nie tylko słuszną jest rzeczą ale wielce sprawiedliwą, aby tej Krwi składali wszyscy odrodzeni w jej zbawczych strumieniach hołd adoracji, podyktowanej wdzięcznością i miłością” – czytamy w papieskim liście.

Papież pokreślił, że centrum adoracji Krwi Chrystusa jest chwila jej podniesienia podczas ofiary Mszy św., a swe przedłużenie znajduje ona w akcie Komunii eucharystycznej. „I tak uzdolnieni chrześcijanie idą na spotkanie codziennych wyzwań i przeciwności, zbożnych wyrzeczeń, a czasem samego męczeństwa” – pisał Jan XXIII.

Wielkim czcicielem i propagatorem tego kultu był ks. Kasper del Bufalo, który w 1815 r. założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Niespełna dwadzieścia lat później pod wpływem jego kazań powstało zgromadzenia Sióstr Adoratorek Przenajdroższej Krwi Chrystusa.


Uroczystość poświęcona Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa sięga swymi korzeniami do corocznych obchodów związanych z relikwiami przechowywanymi w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie, które według tradycji są skrawkiem płaszcza setnika, który przebił włócznią Ukrzyżowanego, aby upewnić się o Jego śmierci.

10 sierpnia 1849 r. Pius IX rozszerzył na cały Kościół święto Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, które było obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca. Pius X w 1914 r. ustalił datę liturgicznych obchodów na dzień 1 lipca. W 1934 r. Pius XI podniósł te obchody do stopnia uroczystości.

Po reformie Pawła VI Krew Chrystusa czczona jest w całym Kościele w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Zgromadzenia, żyjące według duchowości Krwi Chrystusa, obchodzą jednak święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa 1 lipca jako uroczystość.

 2013-07-02 07:46