sobota, 12 grudnia 2015

Sympozjum i Nocne Czuwanie 2015

Na sympozjum z okazji Jubileuszu 200 lecia CPPS, z Zielonej Góry pojechała tylko dwuosobowa delegacja: Basia B. i Tereska Ż. Pielgrzymka autokarowa ze względu na dojazdy wyruszyła trochę później mając nadzieję dotarcia na sympozjum z lekkim poślizgiem (niestety korki) zabierając Wspólnotę z Małomic, Szprotawy, Lubina i Opola.
Nocne Czuwanie
„Charyzmat Krwi Chrystusa w moim życiu:  Bóg – Wspólnota – Misja”
21.00 Apel Jasnogórski –  Misjonarze Krwi Chrystusa
- Rozważanie Apelowe - ks. Wojciech Czernatowicz21.30 Rozpoczęcie czuwania

21.45 Konferencja, 
świadectwo - ks. Emanuele Lupi CPPS


22.15 „Misja – Apostolstwo” -  prowadzenie: WKC Podregionu Częstochowskiego: 
Ks. Daniel Mokwa - Moderator Podregionu Częstochowskiego
 ·                świadectwa
Bardzo głęboko przeżyłam konferencje ks. Bp Damiana Bryla mocy Krwi Chrystusa. Zrozumiałam co znaczy mieć godność dziecka Bożego.
Mocą Krwi Chrystusa mogłam podziękować Matce Bożej za jej wstawiennictwo w ratowaniu mojego chorego oka. Mówiąc swoje świadectwo przed obrazem MB Częstochowskiej.
Gosia W. z Zielonej Góry.
 ·                uwielbienie


Modlitwa o rozeznanie woli Bożej we Wspólnocie Krwi Chrystusa

            Dzisiaj zgromadziliśmy się w tym miejscu na wspólnym czuwaniu przed Twym cudownym obrazem o Maryjo, by oddać Bogu chwałę, by Go uwielbiać, by błagać o potrzebną pomoc dla nas, o ochronę i wstawiennictwo u Twojego Syna.
Maryjo do nas kierujesz słowa, które przed laty wypowiedziałaś w Kanie Galilejskiej „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” - mój Syn. Wiemy, że przed nami niełatwe zadanie. Wierzymy jednak mocno, że ufając mocy Przenajdroższej Krwi pokonamy to wszystko, co przed nami.
Św. Kasper Del Bufalo przypomina nam i ukazuje - znaczenie i wartość Boskiej Krwi, która z miłości do ludzi została przelana na Krzyżu. Krew, która ma moc uwalniać nas z wszelkich zniewoleń. Krew, która oczyszcza i uświęca nas, abyśmy na tym świecie prowadzili życie godne. Jest on dla nas wzorem pracowitości i wytrwałości w dążeniu do upragnionego celu jaki sobie wyznaczył, aby wypełniła się wola Boża. 
Chcemy też w tym miejscu wspomnieć Św. Marie De Mattias wielką wysłanniczkę pojednania i pokoju, nieustraszoną Apostołkę Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Jej mottem były słowa „Kochajmy Jezusa Ukrzyżowanego i uczyńmy wszystko, aby od innych był kochany”. Jej przykład niech zachęca nas, abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego podążali do Ciebie Ojcze biegnąc po drogach świata.
             
* * *

Przyjdź Panie Jezu, w Sakramencie Pokuty, aby każdy z nas oczyścił swoje serce i z radością oraz zaufaniem oczekiwał Ciebie w każdej życiowej sytuacji.
Bądź uwielbiony Panie Jezu w słowach św. Kaspra, który przypomina nam, że każdy wierzący poprzez sakrament pojednania doznaje uzdrawiającego działania tej Krwi, która została przelana za nasze grzechy.
Prośmy z głębi i z całego serca powtarzajmy:
Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu! 
Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu

Przyjdź Panie Jezu, do nas z pomocą, wyciągnij rękę swojej prawicy nad synem człowieczym i odnów nas, i daj nam zbawienie.
Bądź uwielbiony Jezu w odnowionym naszym życiu. Niech Twoja miłość w nas nie ustaje lecz jeszcze bardziej wzrasta. 
Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu!
Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu

Przyjdź Panie Jezu, ze światłem Twojego Ducha Świętego do Misjonarzy Krwi Chrystusa, odpowiedzialnych za WKC, aby z okazji Jubileuszu 200 lecia Zgromadzenia, na nowo rozeznali wolę Bożą, co do prowadzenia Wspólnoty, nadając jej według Bożej woli kierunek i „kształt”, aby była prawdziwym zaczynem Królestwa Bożego.
Bądź uwielbiony Panie Jezu w Twojej Miłości, w Twojej Przenajdroższej Krwi, w Twoich Misjonarzach Krwi Chrystusa i Twoich wszystkich Kapłanach.
Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu!
- Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu
Przyjdź Panie Jezu, z darem rozeznawania, do animatorów na wszystkich szczeblach, aby potrafili rozeznawać dary poszczególnych członków Wspólnoty dla lepszej służby we Wspólnocie, a tym samym Panu Bogu. 
Bądź uwielbiony Panie Jezu w naszej Wspólnocie i odpowiedzialnych za nią, w naszych rodzinach i w każdym ludzkim sercu.
Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu!
- Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu

Przyjdź Panie Jezu, do Wspólnoty Krwi Chrystusa, aby szukała światła w wypełnianiu woli Bożej we własnych środowiskach dając świadectwo poprzez własne życie, żyjąc  Słowem Życia / Słowem Bożym.
Bądź uwielbiony Panie Jezu w Słowie Bożym, w każdym momencie naszego życia w każdym czasie, w każdym trudnym zadaniu, abyśmy nie przegapili Twego przyjścia.
Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu!
- Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu

Przyjdź Panie Jezu, bo bez Ciebie jesteśmy bezradni. Czasami mamy dobre pomysły, a nawet natchnienia, ale nie wiemy,  jak to wprowadzić w życie. Może brakuje nam odwagi, a może pewności. Bardzo potrzebujemy większego naszego otwarcia, aby wejść w głębię Twojego jestestwa, aby wypełniła się Twoja wola, aby Twoja Najdroższa Krew płynęła również w nas.
Uwielbiamy i kochamy Ciebie Jezu.
 Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu!
Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu

Przyjdź Panie Jezu, w Twoich natchnieniach. Otwórz nasze serca i uszy, abyśmy słyszeli Twoje Słowa, z którymi do nas przychodzisz, abyśmy dostrzegli „wołanie Krwi”, tam gdzie się dzieje coś niedobrego, abyśmy szli tam, gdzie inni nie chcą iść, abyśmy potrafili obudzić świat i z gorliwością przygotowywali drogę Panu, i prostowali ścieżki dla Niego; aby wszyscy ludzie ujrzeli zbawienie Boże.
Bądź uwielbiony Panie Jezu w Twoich natchnieniach i w naszej drodze do Ciebie.
Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu!
Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu!

Za wstawiennictwem św. Kaspra prosimy Dobrego Boga o potrzebne łaski dla Misjonarzy Krwi Chrystusa, dla Wspólnoty Krwi Chrystusa, dla całej Rodziny Krwi Chrystusa i dla wszystkich tych, którzy w tym charyzmacie chcą iść naprzód by budować Świat pokoju, miłości i jedności.
Bądź uwielbiony Boże we wszystkich Twoich dziełach w całym świecie i wszechświecie. Bądź uwielbiony Boże w naszej kochanej Ojczyźnie, którą Tobie powierzamy.
Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu!
Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu
       
·                błogosławieństwo Relikwią Krwi Chrystusa
Modlitwa przed Relikwią Krwi Chrystusa
Poświęcenie obrazu MB Częstochowskiej - dar dla Ukrainy od Diecezji Świdnickiej
00.00 Eucharystia 

(przewodnictwo ks. Wojciech Czernatowicz CPPS, homilia ks. Bogusław Witkowski CPPS)
01.30 Bóg – Wola Boża” - prowadzenie WKC Podregionu Swarzewskiego
02.20  „Wspólnota” – prowadzenie WKC  Podregionu zamojskiego
03.10  Różaniec – prowadzenie WKC Podregionu ożarowskiego

04.00 Błogosławieństwo i zakończenie czuwania
foto: Adam Etmański i Barbara Błaszczyk

Wyjazd do domu


           Czuwanie Nocne przed obrazem na Jasnej Górze, to dar jaki każdego roku przed Bożym Narodzeniem otrzymujemy w prezencie od Jezusa i Maryi. Ja Maria z Małomic ze swoimi członkiniami i sympatykami nie wyobrażamy sobie innego duchowego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.
Kiedy wracamy jesteśmy  ubogaceni Słowem Bożym, radością jaka wypełnia nasze serca. Pełni zapału   gotowi służyć rodzinie i bliźnim. Najważniejsze dla nas jest, by w naszych domach
było miejsce dla Jezusa i Maryi. Moje przygotowanie do wyjazdu były wypełnione moim fizycznym bólem w zebraniu osób na pielgrzymkę. Ja wiem, że jeśli jest ból , trud czasem chwilowe niepowodzenia i zostaje połączone z krzyżem Chrystusa i wolą Bożą, to zawsze są wielkie owoce.    
Tegoroczne czuwanie upewniło mnie w przekonaniu, że cierpienie może być błogosławieństwem i darem i jest potrzebne zwłaszcza dzisiaj, kiedy tyle niezgody, zła i nienawiści.  A my mamy Chrystusa, Jego Krew, która zawsze wszystko zwycięża więc nie bójmy się, wytrwajmy w wierności i cierpliwości, a przetrwamy czas ucisku.

Animatorka WKC, Małomice

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz