wtorek, 2 lipca 2019

Miesiąc lipiec jest poświęcony Najdroższej Krwi Chrystusa

1 LIPCA NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTO TYTULARNE ZGROMADZEŃ CPPS i ASC

W tym dniu, w którym celebrujemy tajemnicę Przenajdroższej Krwi Jezusa przelanej za nas dobrowolnie podczas męki na krzyżu, wznieśmy naszą wspólną modlitwę. Za święty Kościół Boży, zrodzony z przebitego boku Jezusa Ukrzyżowanego, aby potrafił być kochającą matką dla całej ludzkości, hojnie rozdzielającą Boże tajemnice.
Ciebie prosimy.

R. Wysłuchaj nas Panie.

Za Papieża, biskupów, kapłanów i wszystkich ludzi dobrej woli, aby za przykładem Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego nieśli światu zbawienie nabyte ceną Krwi Pana Jezusa.
Ciebie prosimy.

R. Wysłuchaj nas Panie.

Za wszystkich rządzących, aby sprawiedliwie i w pokoju służyli braciom świadomi ceny, każdego człowieka odkupionego Krwią Chrystusa.
Ciebie prosimy.

R. Wysłuchaj nas Panie.

8 Za nasze wspólnoty, aby szczególną miłość i współczucie okazywały wszystkim mającym udział w cierpieniach Chrystusa.
Ciebie prosimy.

R. Wysłuchaj nas Panie.

Za nas tutaj obecnych, abyśmy każdego dnia coraz bardziej świadomie przeżywali nasze powołanie na drogach Bożej Miłości, której źródło tkwi w tajemnicy paschalnej Pana Jezusa.
Ciebie prosimy.

R. Wysłuchaj nas Panie.

Ojcze, twój umiłowany Syn Jezus, Najwyższy Kapłan i ofiara przebłagalna przez zasługi swojej Krwi wszedł do przybytku niebieskiego. Pozwól nam zanurzyć się w tym zbawczym źródle, byśmy potrafili głosić wszystkim narodom orędzie pokoju i pojednania.
Przez Chrystusa naszego Pana.

R. Amen.

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Spotkanie w grupie i imieniny Elżbiety

Nasza grupa powiększyła się o cztery nowe osoby, za które jesteśmy Panu Bogu wdzięczni i bardzo dziękujemy. Dziękujemy też nowym osobą, niech Jezus umacnia ich, a Krew Chrystusa będzie dla nich mocą i pomocą.
Życzenia, życzenia dla naszej Eli

wieska propozycja z uzciem column

  <--> Po życzeniach imieninowych spotkanie na rozważaniu Pisma Świętego i wymianie doświadczeń. 
Rozważyliśmy Ewangelię (Łk 9, 18-24) i wybraliśmy Słowo Życia: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 
Podzieliliśmy się jak Pan Bóg poprzez Słowo Życia: "Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia..." pomagał nam. Więcej zdjęć: KLIKNIJ TU

piątek, 14 czerwca 2019

Wyjazd na dni skupienia do Częstochowy

Po przyjeździe do Częstochowy skierowaliśmy się na Jasną Górę aby pokłonić się Matce Bożej Częstochowskiej i po adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Następnie z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej udaliśmy się do Jej Syna, do Sanktuarium Krwi Chrystusa. Tu przeżywaliśmy dni skupienia, naszą Bożą przygodę w atmosferze: radości, wdzięczności miłości


Konferencje

Świadectwa
Błogosławieństwo Relikwią Krwi Chrystusa


Adoracja Najświętszego Sakramentu
 Wstąpienie do Wspólnoty Krwi Chrystusa
Zakończenie formacyjnego roku dla członków Wspólnoty Krwi Chrystusa i wszystkich obecnych życzenia imieninowe dla Księdza Daniela w wspólna radośćPrzed wyjazdem wspólna kawa

Wspólne zdjęcie tych którzy jeszcze zostali
Podróż do domu, wszyscy razem w jednym przedziale 

więcej zdjęć KLIKNIJ TU
zobacz też na stronie krajowej KLIKNIJ TU

czwartek, 13 czerwca 2019

Benedykt XVI „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”

Ważne abyśmy w tej sytuacji Kościoła umieli się bronic i rozmawiać z tymi, którzy próbują oskarżać Kościół i zniechęcić do Boga. Jest to lektura na wakacje.

Pozdrawiam w Krwi Baranka !
ks. Bogusław Witkowski CPPS Moderator Krajowy WKC


„Idea lepszego Kościoła stworzonego przez nas jest w rzeczywistości propozycją diabła, przy pomocy której chce nas odwieść od Boga żywego, poprzez oszukańczą logikę, na którą zbyt łatwo dajemy się nabierać. Nie, nawet dzisiaj Kościół nie składa się z tylko złych ryb i chwastów. Kościół Boży istnieje także dzisiaj i dzisiaj jest on tym właśnie narzędziem, dzięki któremu Bóg nas zbawia. Bardzo ważne jest przeciwstawianie się kłamstwom i półprawdom diabła pełną prawdą: Tak, jest grzech w Kościele i zło. Ale nawet dzisiaj jest święty Kościół, który jest niezniszczalny”.

(List Benedykta XVI z 11.04.2019 Benedykt XVI„Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”11 kwietnia 2019 r.)


Benedykt XVI
„Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”
11 kwietnia 2019 r.
(pełny tekst polski)


Od 21 do 24 lutego 2019 roku, na zaproszenie papieża Franciszka, przewodniczący wszystkich konferencji biskupów świata zgromadzili się w Watykanie, aby dyskutować o kryzysie wiary i Kościoła, który odczuwalny jest na całym świecie po wstrząsających doniesieniach o nadużyciach ze strony duchownych wobec nieletnich. Skala i waga informacji o tych wydarzeniach głęboko wstrząsnęły kapłanami i świeckimi, a dla wielu zakwestionowały samą wiarę Kościoła. Dlatego

sobota, 8 czerwca 2019

Czerwcowe spotkanie diecezjalne

Spotkanie diecezjalne odbyło się jak zawsze w drugą sobotę miesiąca tj 8.06.2019 r. Ks. Piotr odprawił Mszę św. w intencji: O większe zaangażowanie świeckich w życiu Kościoła i w społeczeństwa.
Następnie spotkaliśmy się w salce na wspólnej agape. Ks. Dawid Pietras nasz opiekun wspólnotowy pięknie wyłożył temat przypadający na miesiąc czerwiec pt. "DUCH ŚWIĘTY GWARANTEM ZACHOWANIA CHARYZMATU KRWI CHRYSTUSA"  i poruszył kilka zagadnień z poprzednich tematów jak równie innych zagadnień, bo bardzo nam pomogło pogłębić naszą wiedzę. 
Na zakończenie Ksiądz Dawid nas pobłogosławił. My natomiast  przeszliśmy do spraw organizacyjnych.

piątek, 7 czerwca 2019

Temat na czerwiec: DUCH ŚWIĘTY GWARANTEM ZACHOWANIA CHARYZMATU KRWI CHRYSTUSA


DUCH  ŚWIĘTY GWARANTEM ZACHOWANIA CHARYZMATU KRWI CHRYSTUSA
„… bez Ducha Świętego nie ma trafnego, Bogu miłego, a ludziom pożytecznego rozeznania i wyboru(O. Mieczysław Bednarz).
Bez Ducha Świętego: „Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult wywołaniem wspomnień, a postepowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników”.
(„Duch, który umacnia Miłość” - biskup Edward Dajczak)
Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że Duch Święty jest jakby pieczęcią Boga w Trójcy Jedynego i podpisem składanym w imieniu Ojca i Syna.
Zapewne pojęcie charyzmat zostało wielokrotnie i szczegółowo wyjaśniane w poprzednich tematach, nie mniej jednak warto przypomnieć, że CHARYZMAT pochodzi od greckiego rzeczownika charisma i oznacza dar darmo dany. Wyraz ten wywodzi się z tego samego rdzenia, co łaska - charis.
Zatem charyzmaty to szczególne dary i łaski Boga–Ducha Świętego, poprzez które uzdalnia On wierzących do podejmowania różnych dzieł i działań dla dobra Kościoła i jego członków.
Wymienione przez św. Pawła w liście do Koryntian (1Kor. 12, 4-10) są tylko częścią z nich. Jest ich o wiele więcej, ponieważ „Duch udziela każdemu tak jak chce” (1Kor.12,11).
Wszystko zaczyna się od WIARY…..
Chrześcijaństwo wyróżnia i opiera się na trzech cnotach: WIERZE, NADZIEI I MIŁOŚCI.
Cała religia chrześcijańska swój początek bierze z daru Łaski Boga, jaką jest Wiara, która poprzedzona Nadzieją pozwala przekroczyć próg Miłości – działanie Ducha Świętego, jak też doświadczyć Miłosierdzia – szczególnej postaci Miłości Boga.
Początkiem wiary jest Sakrament Chrztu św. przez który, podobnie jak Jezus, stajemy się dziećmi bożymi. Gwarantem udzielenia tej Łaski przez Boga jest Duch Święty. Chrzest Święty jest podstawą do otrzymywania dalszych łask i budowania relacji z Duchem. Z czasem jednak w naszym życiu duchowym, wraz z rozwojem fizycznym i intelektualnym, mogą pojawiać się wątpliwości. Nie są one niczym złym pod warunkiem, że nie będziemy w nich trwali, lecz podejmiemy próbę ich rozwiązania. I tutaj z pomocą przychodzi nam Kościół Święty, skarbiec i strażnik Wiary, gdzie Bóg w Jezusie Chrystusie złożył swoje bogactwo w postaci Darów, Owoców i Charyzmatów. Depozytu tego strzeże i udziela, według Swego upodobania, Duch Święty.

Owoce Ducha Świętego          Dary Ducha Świętego              Charyzmaty Ducha Świętego
 

1. Miłość                              1. Dar Mądrości                      1. Charyzmat Wiary
2. Radość                             2. Dar Rozumu                                   2. Charyzmat Uzdrawiania
3. Pokój                                3. Dar Rady                            3. Charyzmat Modlitwy w językach
4. Cierpliwość                      4. Dar Męstwa                        4. Charyzmat Tłumaczenia języków
 5. Łaskawość                                   5. Dar Umiejętności                5. Charyzmat Proroctwa     
6. Dobroć                             6. Dar Pobożności                  6. Charyzmat Nauczania
7. Uprzejmość                      7. Dar Bojaźni Bożej              7. Charyzmat Czynienia cudów
8. Cichość                                                                           8. Charyzmat Poznawania według
tego samego Ducha
9. Wierność                                                                         9. Charyzmat Rozpoznawania Duchów
10. Skromność           
11. Wstrzemięźliwość
12. Czystość


O darach charyzmatycznych czytamy również w Katechizmie Kościoła Katolickiego:
* „Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi” (KKK. 799).
* „Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie, Duch Święty uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje”(KKK 768).
Św. Paweł w liście do Koryntian (1 Kor14) pisze, że pierwszym i najważniejszym charyzmatem dla budowania jedności Kościoła jest charyzmat prorokowania. Jednak nie wymienia on wprost, że Krew Jezusa Chrystusa jest charyzmatem. Krew nie jest też wymieniona wśród Darów i Owoców Ducha Św.
Czym jest zatem Krew Jezusa Chrystusa?
Odpowiedzi na to pytanie udziela sam Jezus: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.  Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,8-9).
Celem i szczytem, do którego zdąża Kościół jest Eucharystia - część liturgii, która od V wieku przyjmuje nowe określenie - Msza Święta, czyli publiczne wykonywanie przez prezbiterów (kapłanów) kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa.
SERCE Jezusa Chrystusa „w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, świątynia Boga, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa” jest SKARBEM, a Jego KREW „przelana na krzyżu, zapłata naszego zbawienia, bez której nie ma przebaczenia, nowego i wiecznego Przymierza, która w Eucharystii poi i oczyszcza dusze” jest ŹRÓDŁEM, z którego początek biorą wszystkie charyzmaty udzielane Kościołowi przez Ducha Świętego.
 Gdyby Bóg Ojciec miał cenniejszy SKARB od Swego Jednorodzonego Syna, którego dał i wydał za nas, to by nam ludziom o tym powiedział, ale go nie ma.                                          
Ducha Świętego wyznają Ojcowie, Doktorzy i Święci kościoła:
1.    Święty Cyryl Jerozolimski: „czego Duch dotyka to również zmienia”. Według Cyryla każdy ochrzczony posiada charyzmaty.
2.    Święty Hilary z Portieres doświadczenie chrztu określał, jako pierwsze poruszenie Ducha w ochrzczonych oraz obdarowywanie ich różnymi charyzmatami.
3.    Święty Ireneusz z Lyonu przypomina, że „gdzie jest Duch Boży, tam jest Kościół, a gdzie jest Kościół, tam jest Duch Boży”; Duch strzeże nieskazitelności Ewangelii i niweczy herezje.
4.    Święty Bazyli: ”Duch Święty czuwa i strzeże Magisterium Kościoła”.
5.    Święty Augustyn: „w jakiej mierze ktoś kocha Kościół, w takiej ma Ducha Świętego”.
6.    Święty Ambroży z Mediolanu: „każda prawda, ktokolwiek by ją wyraził, pochodzi od Ducha Świętego”. 
7.    Święty Paweł: „Duch przenika wszystko, nawet głębokość Boga samego”(1 Kor 2, 1-16).
8.    Święty Jan Maria Vianney: „Bez Ducha Świętego dusza jest jak kamień, z którego nic nie można wycisnąć”.
Podsumowanie.
·         SERCE Jezusa Chrystusa jest SKARBEM, a Jego KREW i CIAŁOŹRÓDŁEM, z którego początek biorą wszystkie charyzmaty udzielane Kościołowi przez Ducha Świętego,
·         Charyzmat Krwi Chrystusa uzdalnia nas do czynienia dobra i wspomaga w walce ze złem (grzechem),
·         Charyzmatem Krwi Chrystusa jest Krzyk Krwi, czyli pójście tam, gdzie jest ludzkie cierpienie (szpitale, hospicja, więzienia, domy szczególne opieki paliatywnej),
·         Charyzmat Krwi Chrystusa motywuje i daje siłę do pracy nad sobą, a także pomaga w niesieniu pomocy innym w dążeniu do świętości,
·         W Charyzmacie Krwi Chrystusa Duch Święty obdarza nas szczególną postacią Miłości Boga – Miłosierdziem,
·         Twój i mój początek poznania i współpracy z Duchem Świętym i Jego Łaskami zaczyna się od sakramentu Chrztu św. i Wiary w Jezusa Chrystusa,
·         To dzięki Duchowi Świętemu grzesznicy mogą stawać się świętymi, przez co Kościół odnawia się i umacnia,
·         Charyzmat Krwi Chrystusa już tu na ziemi daje możliwość osiągnięcia życia wiecznego, z racji pochodzenia z Eucharysrii
·         MIŁOŚĆ jest gwarantem i pokarmem wzrostu i rozwoju wszystkich charyzmatów udzielanych przez Ducha Świętego i jednocześnie uzdalnia do dzielenia się z innymi.
Od momentu odejścia Jezusa Chrystusa z tego świata nastał szczególny czas działania Ducha Świętego, na co wskazują słowa Pana: „Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie - bo władca tego świata został osądzony” (J 16, 7-15).
To, czego nie rozumiemy zachowajmy w naszym sercu na wzór Maryi jak np. w akcie Zwiastowania (Łk 1, 35), czy też fragmencie Ewangelii opisującym zagubienie Jezusa podczas święta Paschy w Jerozolimie (Łk 2, 41-52). Maryja nie rozumiała słów Archanioła Gabriela ani słów Jezusa, podobnie jak i my nie rozumiemy darów ani mowy Ducha Świętego. My jednak nasze sukcesy, uzdolnienia i zasługi często przypisujemy sobie w kontekście: „on jest taki zdolny ma to wszystko po matce, a właściwie po babci”, zamiast szukać inspiracji w zachowaniu Maryi.
Prośmy o dar zrozumienia i rozwoju charyzmatu Krwi Chrystusa w naszej Wspólnocie oraz udzielanie go w obfitości przez Ducha Świętego całemu Kościołowi.
Jarosław Wołodkiewicz, WKC