piątek, 12 maja 2017

Zapraszamy do Częstochowy na Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi - 20 maja

Wyjazd z Zielonej Góry z placu przy  Elżbietankach w sobotę 20 maja o godz. 8:00.   
Zapisy  i  informacje u osób z WKC   lub  animatorek tel. Tereska 661 114 881, 
                                                            Ela  68 326 0029;  531 304 279.
W sobotę: zakwaterowanie na nocleg i wolny czas na spotkanie z Matką Bożą na Jasnej Górze i osobiste przygotowanie się do Odpustu w dniu 21 maja w Sanktuarium Krwi Chrystusa.
Powrót w niedzielę ok godz. 22:00. Zapraszamy!


czwartek, 11 maja 2017

Z żalem pożegnaliśmy Wandzie Pławuszewską

Niech będzie zawsza błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas Krwią swoją odkupił.  
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.
Niech odpoczywa w pokoju. Amen 


„Zamiast śmierci racz z uśmiechem przyjąć Panie 
pod Twe stopy, życie moje jak różaniec”
ks. Jan Twardowski
                

niedziela, 7 maja 2017

Zebranie Krajowe i wybory animatorów krajowych

od lewej: Ks. Bogusław Witkowski (CPPS)-Moderator Krajowy WKC, Teresa Świderska - nowo wybrana Animatorka Krajowa WKC, Jarosław Wołodkiewicz - Animator Krajowy WKC, Ks. Wojciech Czernatowicz (CPPS) - Prowincjał Prowincji Polskiej CPPS
Czesławie Nowak dziekujemy za siedmioletnią piękną służbę, jako Animator Krajowy
Dziękujemy Czesiu!


czwartek, 20 kwietnia 2017

Prezentacja WKC do wizytacji kanonicznej Ks. Biskupa Pawła Sochy

               Wizytacja kanoniczna Ks. Biskupa Pawła Sochy
  23 i 25.kwietnia 2017
Wspólnota Krwi Chrystusa (WKC)
 
 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonej Górze
Proboszcz Ks. Roman Litwińczuk
 

Opiekun WKC Ks. Mariusz Szafryk

Animatorki parafialne: Elżbieta Łobaczewska i Teresa Żyłowska

Internetowa Strona Parafialna oraz WKC - Barbara BłaszczykDuchowość tej Wspólnoty jest zawarta w Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa w Jego przelanej Krwi, która obrazuje nieskończoną Miłość Boga do człowieka.
                       Staramy się żyć duchowością i charyzmatem Krwi Chrystusa, który wzywa nas: 
    do życia tajemnicą Paschalną – Eucharystia i Słowo Boże, do ofiarności, do usłyszenia "wołania krwi" w ludzkich zranieniach, do stawania w obronie życia, do tworzenia jedności, do pojednania i stwawanie w obronie prawdy, do dawania nadziei.
 
                 Wspólnota Krwi Chrystusa  spotyka się m.in. na rozważaniu Pisma Św. i wymianie doświadczeń z życia i działania słowa Bożego, raz w tygodniu (w poniedziałki) po mszach św.: o godz. 11:00 i 19:00 w dwóch grupach. Razem w grupach uczestniczy dziewięć osób,  więcej członków, to osoby należące i modlące się indywidualnie, są to osoby zazwyczaj chore, które ofiarowują swoje cierpienie w intencjach Kościoła.
 
Organizujemy pielgrzymki na ogólnopolskie uroczystości:

· w maju do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie na odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi z działalnością charytatywną (festyn) na rzecz Hospicjum Santa Gala i inne dzieła Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS)
·   oraz w grudniu na nocne czuwanie na Jasnej Górze podsumowujące miniony rok formacyjny i rozpoczynający kolejny wraz z osobistym przygotowaniem  do Bożego Narodzenia.
·  ponadto organizujemy wyjazdy pociągiem na rekolekcje i skupienia formacyjne do Domu Misyjnego
·   w Zielonej Górze organizujemy dwa razy w roku dzień skupienia zapraszając Misjonarza Krwi Chrystusa,  aby wszyscy członkowie i inni chętni mieli możliwość udziału w dobrach duchowych bez wyjeżdżania aż do Częstochowy.
·   w naszej parafii organizujemy formacyjne spotkania diecezjalne dla animatorów parafialnych z        diecezji w każdą drugą sobotę miesiąca (prowadzą animatorzy diecezjalni, którzy przygotowują się      przez udział w wyznaczonych dla nich skupieniach w Domu Misyjnym).   
  •  Działamy apostolsko, jako wolontariusze w Parafialnym Zespole Caritas,
  •  W swoim środowisku staramy się dawać świadectwo o Jezusie, który z miłości do każdego przelał Swoją Krew
  • Ważnym aspektem naszej współpracy jest wzajemna troska o siebie nawzajem, o każdego człowieka poprzez modlitwę, służbę i czynienie dobra. „Dlatego wszędzie gdzie są członkowie WKC starają się być znakiem jedności, której Bóg pragnie dla swoich uczniów (por. J 17, 21).
Aby osiągnąć ten cel praktykujemy życie Słowem Bożym, które nas uczy i jest drogowskazem w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu naszych postaw. To nasza podstawowa formacja, która usposabia nas do wyjścia i szukania coraz to nowych sposobów, jak pomóc bliźniemu, również w tym, aby odnalazł Boga.
 Nasze pozdrowienie: Błogosławiona Krew Jezusowa!
                        Na wieki błogosławiona! 

sobota, 15 kwietnia 2017

Życzenia Pięknych Świąt Wielkanocnych
Życzenia Pięknych Świąt Wielkanocnych,
błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Jezusa,
 mocy Krwi Chrystusa i Jego miłości.

Chrystus Zmartwychwstał

więc z wielką wdzięcznością, radością i nadzieją śpiewajmy: Alleluja 

sobota, 11 marca 2017

Marcowe spotkanie diecezjalne - Jubileusz członków WKC

Sabina i Julian Chudyka - 60 rocznica małżeństwa
Nasze spotkanie diecezjalne (9)
11 marzec 2017r.

            Tak się złożyło, że tego dnia mieliśmy niecodzienne świętowanie…  Otóż członkowie naszej Wspólnoty Krwi Chrystusa: Sabina i Julian obchodzili 60-tą rocznicę  zawarcia związku małżeńskiego. Trzeba przyznać, że jest to niecodzienne i nie tak częste wydarzenie…

Eucharystia, która ofiarowana była w intencji jubilatów była na ile to możliwe uroczysta, 
ks. Piotr Kamiński
modlitwa wiernych: Jola

        
czytanie: Marysia
jak zwykle obsłużyliśmy czytanie i modlitwę powszechną,             
Modlitwa  Powszechna  11 marzec 2017-03-09
(do Mt 5,43-48)
                 1.  Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych – prosimy za Kościół Powszechny: papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i cały Lud Boży, abyśmy z całego serca i całej duszy przestrzegali praw i nakazów Bożych pomimo sprzeciwu tego świata – Ciebie prosimy…
        2.  Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych - w 60-tą rocznicę ślubu małżonków w  naszej wspólnocie: Sabiny i Juliana, prosimy o błogosławieństwo Boże dla nich, zdrowie i siły i dziękujemy Bożej Opatrzności za tak piękne świadectwo ich życia – jest to intencją obecnej Eucharystii – Ciebie prosimy…
           3. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia – prosimy za zmarłych z  naszych rodzin, za zmarłych we Wspólnocie Krwi Chrystusa, a także za tych, którzy zginęli lub zmarli w tragicznych okolicznościach – i módlmy się dla nich o dar miłosierdzia – Ciebie prosimy…
           4.   Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza -  modlimy się dziś za biorących udział i prowadzących dni skupienia w naszej wspólnocie i prosimy o owocny pobyt i szczęśliwy powrót dla nich – Ciebie prosimy…

                      5.  Krwi Chrystusa, która w  Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze – modlimy się w dzisiejszej Najświętszej Ofierze o dar doskonałości dla nas tu zgromadzonych, o możliwość jak najbliższej obecności z Panem Jezusem i naśladowaniu Go w miłości do ludzi bliskich nam jak również do tych, którzy są nam przeciwni – Ciebie prosimy…


a przed rozesłaniem ksiądz złożył życzenia,
pamiątkowe błogosławieństwo napisane w postaci wydrukowanego tekstu z błogosławieństwem, a nawet dodał, że pewnie już w przedszkolu ten ślub brali - nadało to radosny nastrój nam wszystkim w kościele i potem na naszym spotkaniu… Cały Kościół śpiewał zainicjowaną przez organistę piosenkę: „Życzymy, życzymy”…

        W przygotowanej już wcześniej sali, złożyliśmy naszym  Kochanym Sabince i Julianowi życzenia, laurkę jubileuszową z naszymi pamiątkowymi podpisami i drobne, w większości książkowe upominki. W tym skromnym przyjęciu: kanapki i ciasto, przywiezione przez „państwa młodych” oraz ze wspomnieniami i zdjęciami dokonywało się właściwie piękne świadectwo szczęśliwego choć na pewno niełatwego pożycia, z wszelkimi trudami jak i radościami a także  różnymi schorzeniami, które mówiły o tajemnicy sakramentu małżeństwa i Bożej Opatrzności w czasie tych lat…
   
Oczywiście zdążyliśmy jeszcze omówić sprawy organizacyjne, a także rozprowadzić teksty materiałów formacyjnych i umówić się na następne spotkanie.

Szczęśliwi i podbudowani tymi wszystkimi wrażeniami i doświadczeniami rozjechaliśmy się do domów po wspólnej, pięknej współpracy ze sobą w tych wszystkich przygotowaniach i wspólnych wzajemnych przyjaznych i serdecznych relacjach.

Błogosławione Krew Jezusowa
Ula