środa, 17 października 2018

Jubileusz Wspólnoty Krwi Chrystusa w Zielonej Górze i krótka historia

W naszej parafii MB Częstochowskiej w Zielonej Górze, Wspólnota Krwi Chrystusa oficjalnie istnieje od roku 1993. Pierwszym opiekunem był proboszcz ks. Mieczysław Dereń, któremu dziękujemy za zaufanie, następnie ks. Wojciech Miłek, Andrzej Drutel, ks. Rafał Tur, ks. Robert Kufel, Andrzej Paś, Mariusz Szafryk, a obecnie ks. Dawid Pietras, należy wspomnieć, że międzyczasie nastał nowy proboszcz - ks. Roman Litwińczuk, któremu dziękujemy za możliwość zorganizowania obecnego jubileuszu.
Zapraszamy!
-
Wspólnotę,
- nowe osoby,
które chciałyby żyć
charyzmatem Krwi Chrystusa.Zapraszamy! 
- dawną Wspólnotę Młodych.wtorek, 16 października 2018

Tomasz Sakiewicz apeluje do ludzi dobrej woli. „Powielajmy ten plakat”

NASZA AKCJA! Tomasz Sakiewicz apeluje do ludzi dobrej woli. „Powielajmy ten plakat” 
   
   Jak wcześniej informowaliśmy dzisiejszej nocy nieznani sprawcy zniszczyli plakaty przedstawiające wrześniową okładkę „Gazety Polskiej” wyeksponowane na bilbordach „City Poster”. Na plakacie uwidocznieni byli: Jan Paweł II, Prymas Stefan Wyszyński, ksiądz Jerzy Popiełuszko i Maksymilian Kolbe. — Agresja, jaką rozpętano wobec Kościoła i duchownych, przypomina najgorsze nagonki z czasów komunistycznych — powiedział Tomasz Sakiewicz, komentując ten skandaliczny akt wandalizmu. Wezwał jednocześnie, aby „wszyscy ludzie dobrej woli powielali ten plakat”.

     Niszczenie wizerunków Jana Pawła II w 40. rocznicę jego wyboru, czy księdza Jerzego Popiełuszki w rocznicę męczeńskiej śmierci, pokazuje do jakiego zdziczenia doszło wraz z falą nagonki. Nie możemy dać się zastraszyć. Apeluję, by wszyscy ludzie dobrej woli powielali ten plakat
 — powiedział redaktor naczelny Gazety Polskiej.

środa, 10 października 2018

W intencji Nocnego Czuwania


 Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi, w  Częstochowskim obrazie na Jasnej Górze.
Jedziemy do Ciebie, aby przeżyć ten coroczny piękny czas czuwania.
Prosimy Matko Najświętsza módl się za nami, w czasie naszej podróży.
Wspieraj prowadzących i wszystkich uczestników czuwania, bo tam gdzie Ty jesteś wstępuje Duch Święty.
Pomóż nam przygotować nasze sera na Święta Bożego Narodzenia, abyśmy zawsze potrafili Panu Jezusowi dziękować i uwielbiać.
Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi prowadź nas do Twojego Syna.
Św. Kasprze Największy Apostole Przenajdroższe Krwi Chrystusa - módl się za nami
aby nie zabrakło chętnych na wyjazd, aby ten wyjazd na Nocne Czuwanie doszedł do skutku. Dziękujemy!!!

wtorek, 9 października 2018

KROPELKI - modlitwa w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa


                                                        MODLITWA ZA WSPÓLNOTĘ KRWI CHRYSTUSA 
             Wszechmogący i Dobry Boże, w Twojej miłości dałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa. To On w Ewangelii ukazał nam drogę postępowania. On przyszedł do wszystkich, a szczególnie do tych, którzy się źle mają, przelał swoją Krew dla naszego zbawienia i zostawił nam swoją Najświętszą Matkę Maryję. Pragniemy włączyć się w zbawczą misję Twojego Syna. Pomóż nam właściwie rozeznawać jaka jest Twoja wola, co mamy czynić, by odpowiedzieć na znaki czasu współczesnego świata, Kościoła i naszej Ojczyzny. Ogarnij swoją wszechpotężną łaską całą Wspólnotę Krwi Chrystusa – wszystkich moderatorów, animatorów i członków naszej Wspólnoty, w każdej parafii i diecezji, w której
jesteśmy obecni i posługujemy.
            Jezu, Ty zmartwychwstałeś i pozostałeś z nami w Kościele, a szczególnie w każdej Mszy św. W niej uobecnia się Twoja zbawcza ofiara, w niej Ty sam jesteś obecny i dajesz nam swoje życie. W niej dzielisz się z nami swoim Ciałem i Krwią. Ty jesteś obecny również w ludziach potrzebujących zbawienia i pomocy. Naucz nas dostrzegać wołanie Twojej Krwi w ranach naszego dzisiejszego świata. Niech Twoja Krew będzie dla
 nas wszystkich uzdrowieniem, życiem i mocą.
           Duchu Święty, przeniknij nas duchem gorliwości o dobro ludzi żyjących wokół nas, oświeć nasz rozum swoją ewangeliczną prawdą i umocnij wolę życia według Ewangelii,  Dobrej Nowiny o zbawieniu. Spotęguj naszą miłość, abyśmy najpierw ewangelizowali przez życie, swoją postawą i obecnością, a potem
świadczyli o Tobie również słowami.
Panie nasz i Boże, usłysz naszą modlitwę i wysłuchaj ją. Amen.
Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi, módl się za nami
Św. Józefie, módl się za nami
Św. Franciszku Ksawery, módl się za nami
Św. Kasprze, módl się za nami
Św. Mario de Mattias, módl się za nami

(Za zgodą Prowincjała Misjonarzy Krwi Chrystusa, 13.11.2017)

środa, 3 października 2018

II. SAKRAMENT BIERZMOWANIA I DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - na październik

Temat roku formacyjnego:
UDZIEL NAM PANIE SWOJEGO DUCHA

TEMAT II
Miesiąc: PAŹDZIERNIK 2018

SAKRAMENT BIERZMOWANIA I DARY DUCHA ŚWIĘTEGO


Kochani. Zgodnie z tematem roku formacyjnego 2018/2019 dla Kościoła w Polsce, jest odkrywanie Trzeciej Osoby Boskiej, czyli Ducha Świętego, oraz Jego darów, jest to więc okazja, aby dziś przypomnieć o Sakramencie Bierzmowania, który wszyscy otrzymaliśmy być może dość dawno. W tym sakramencie każdy z nas otrzymał 7 Darów Ducha Świętego. Czasem jednak to, co pozornie jest oczywiste, zaciera się w pamięci. Tu też warto przypomnieć oczywisty fakt, że otrzymanie darów niekoniecznie utożsamia się z ich wykorzystaniem. Jest tak, gdyż Bóg dał każdemu z nas wolną wolę. Jest On w tym delikatny i konsekwentny. Zatem warto choć krótko przypomnieć sobie, co otrzymaliśmy i z czego możemy korzystać.

wtorek, 2 października 2018

Historia Obrazu Maryi, Madonny Kielicha

Obraz Maryi, Madonny Kielicha
W muzeum św. Kaspra del Bufalo w Albano zachowywany jest oryginalny obraz, jaki św. Kasper wybrał około 1821 roku na oficjalny wizerunek misji ludowych nowo powstałego Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Obraz przedstawia wizerunek Madonny, która trzyma Dzieciątko Jezus, siedzące częściowo na poduszeczce, a częściowo na jej ramieniu. Dzieciątko wyciąga swoją prawą rękę, w której trzyma kielich. Lewą ręką Matka podtrzymuje – przyciskając do ciała Dzieciątka – biały welon (chustkę, płótno, tkaninę), którym pokrywa Je w połowie. Dzieciątko ma na sobie szatkę (bluzeczkę), która przykrywa prawie całe Jego ciałko.
Obecnie, po ostatniej restauracji obrazu, zdjęto z Niego tę szatkę, co pozwoliło odzyskać prawdziwą kolorystykę oraz zobaczyć i ocenić obraz w całym jego oryginalnym pięknie. Pochodzenie tego obrazu oszacowano na wiek XVIII.
Z bezpośredniego przekazu św. Kaspra wiemy, że nie znał on autora obrazu, który wybrał do tak wielkiego celu (pisze o tym w liście do Giovanniego Palmucci z Offida, 23 listopada 1825). Wspomina wtedy także, że kielich został domalowany na jego polecenie przez malarza o nazwisku Pozzi i wtedy również (tak się domyślamy) zostało domalowane ubranko Dzieciątka Jezus. Było to spowodowane wyobrażeniem św. Kaspra o skromności, wstydzie i przyzwoitości dotyczącej ubioru, które wykraczało poza granice rzeczy nawet niewinnych.

piątek, 21 września 2018

Skupienie formacyjne w Częstochowie 21-23.09.2018.

          W tych dniach skupienia przebywaliśmy w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Domu Misyjnym św. Wawrzyńca w Częstochowie. Właściwie niespodziewanie stawiło się nas około 40 osób. Bardzo cieszyliśmy się z naszego spotkania, mimo trochę utrudnionych warunków. Z niektórymi osobami rozpoznawaliśmy się po dłuższym czasie, tym bardziej było to bardzo urokliwe i sympatyczne.

Jednak myślę, że ważną sprawą w tych tzw. skupieniach jest nasza wspólna więź, dzielenie się doświadczeniami i przeżyciami we Wspólnocie Krwi Chrystusa. Mam takie odczucie, że gromadzi nas tu tajemnica niezwykłego wysiłku, jaki podjął Pan Jezus za każdego i każdą z nas, ale również tajemnica naszych różnych przeżywanych trudności i nietuzinkowych przeżyć  osobistych.


Chciałabym zauważyć, że wielką wartością tych naszych dni skupienia są  nocne adoracje… Za każdym razem doświadczamy tego, że ten podejmowany trud jest właściwie darem. Nasze staranie się przebywania z Panem Jezusem sam na sam w nocnych godzinach umacnia nas, mobilizuje w naszych różnych problemach i wysiłkach i daje także radość, taką cichą i przenikniętą tym, co nieprzeniknione…
Ksiądz Daniel wprowadzając nas w tajemnicę obecności i działania Ducha Świętego, wspomagał nas w ukierunkowaniu na tę prawdę naszej wiary, jak również przypominał o „przyobleczeniu Mocą z wysoka”; co niejako niosło nas, nasze myśli, refleksje i przeżycia w tym natchnieniu.

Błogosławione Krew Jezusowa!
                                                                                                                   Ula
Zobacz więcej na stronie krajowej: odkupieni.pl
oraz